Skip to main content
Report, 2016

Beståndsstatus hos abborre, gädda, sik och gös i de stora sjöarna och längs kusten. Rapport på uppdrag av WWF

Östman, Örjan; Beier, Ulrika; Bergek, Sara; Hentati-Sundberg, Jonas;

Keywords

Abborrfiskar; Gädda; Sikar; Gös; Kuster; Sjöar; Fiskevatten; Populationsstudier; Populationsekologi

Published in


Publisher: SLU-Aqua

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Beier, Ulrika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Hentati-Sundberg, Jonas (Hentati Sundberg, Jonas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86718