Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2016

Beståndsstatus hos abborre, gädda, sik och gös i de stora sjöarna och längs kusten. Rapport på uppdrag av WWF

Östman, Örjan; Beier, Ulrika; Bergek, Sara; Hentati-Sundberg, Jonas

Keywords

Abborrfiskar; Gädda; Sikar; Gös; Kuster; Sjöar; Fiskevatten; Populationsstudier; Populationsekologi

Published in


Publisher: SLU-Aqua