Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2014

Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt?

Förlin, Lars; Larsson, Åke; Hanson, Niklas; Parkkonen, Jari; Nyberg, Elisabeth; Faxneld, Suzanne; Bignert, Anders; Henning, Helene Ek; Bryhn, Andreas; Gårdmark, Anna; Olsson, Jens

Published in

Havet
2014, number: 2013/2014, pages: 26-30
Title: Havet 2013/2014
ISBN: 978-91-637-5737-2
Publisher: Havsmiljöinstitutet & Havs- och vattenmyndigheten