Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013

Andersson, Jan; Bryhn, Andreas; Fagerholm, Björn; Jansson, Maria; Lingman, Anna; Wernbo, Anders

Keywords

Elektrisk kraftproduktion; Vattenkraftverk; Fisk; Fiske - miljöaspekter; Populationsbiologi; Populationsstudier; Kontrollprocesser; Sverige

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:6
ISBN: 978-91-576-9300-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet