Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Reduktion av näringsutsläpp från växthusodling med mikroalger, en möjlighet till vinst för både miljön och ekonomin

Hultberg, Malin

Published in


Publisher: Stiftelsen lantbruksforkning

   SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Microbiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/87122