Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2016Peer reviewedOpen access

Disharmoniska förbindelser: Diskurser om genus och gräsrotsaktivism i två skogssamhällen i Indien och Sverige

Arora-Jonsson, Seema

Keywords

jämlikhet mellan könen; Sverige; Indien; landsbygd; utvecklingsländer; genusvetenskap

Published in

Tidskrift för Genusvetenskap
2016, Volume: 37, number: 1, pages: 67 - 90