Skip to main content
Factsheet, 2006

Skadegörare på hästkastanj

Lindelöw Åke; Pettersson Maj-Lis

Abstract

Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) har i vårt land under mycket lång tid varit förskonad från angrepp av olika slag. Under senare år har emellertid två olika skadegörare förorsakat allvarlig skada främst i södra Sverige. Det är dels larver av en minerande malfjälil, kastanjemal, dels svampsjukdomen bladbränna. Båda angriper hästkastanjens blad. Det finns viss risk för att de båda skadorna förväxlas. Till saken hör att de båda angreppen kan förekomma samtidigt på ett och samma blad. De döda fläckarna på bladen som kastanjemalens larver är orsak till kan förväxlas med skador av vägsalt. Den skada som svampen orsakar kan förväxlas med en för tidig höstfärgning. En mer allmän gulfärgning av bladen är typiskt på hösten men då uppträder inte döda fläckar här och var. För att om möjligt minska ner angreppen till kommande år bör bladen samlas in och oskadliggöras. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 195 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8737