Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden

De Jong, Johnny; Brandel, Magnus; Erlandsson, Åsa; Jordan, Sabine; Lundberg, Kristina; Olsson, Mats; Rülcker, Claes; Von Stedingk, Henrik

Published in


Publisher: Stiftelsen Svensk Torvforskning