Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2017

Prevalensen av rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning

Rhodin, Marie; Hernlund, Elin; Egenvall, Agneta; Andersen, Pia Haubro

Published in

Svensk Veterinärtidning
2017, Volume: 69, number: 9, pages: 11-15