Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2005

Att genmodifiera en växt - hur går det till?

Eriksson, Dennis

Abstract

Genmodifiering har på senare år blivit ett begrepp inom växtförädlingen. Detta har gett upphov till många kontroverser, som inte bara har med växtens genetiska profil att göra utan även handlar om ekologi, ekonomi, hälsa, ideologi och i slutänden politik. Men vad är egentligen en genmodifierad växt? Denna text berättar hur det går till att framställa en genmodifierad planta

Keywords

genmodifiering; växter; Agrobacterium; vävnadsodling

Published in

Forskningsnytt om økologisk landbruk i norden
2005, Volume: 3, pages: 4-6
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Eriksson, Dennis

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8762