Skip to main content
Report, 2006

Pilotstudie rörande effekter av halter under rapporteringsgränsvärden vid beräkningar av belastningen på havet

Sonesten, Lars

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Economics and Business
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8764