Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark : slutredovisning av kontrollprogram för fisk och fiske 2002–2010

Bergström, Lena; Lagenfelt, Ingvar; Sundqvist, Frida; Andersson, Ingemar; Andersson, Mathias H.; Sigray, Peter

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2013, number: 2013:18ISBN: 978-91-87025-42-6
Publisher: Havs och Vattenmyndigheten