Skip to main content
Factsheet, 2016

Holmön (Bottniska viken)1989-2015

Ericson, Ylva; Karlsson, Martin; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Hanson, Niklas; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Bignert, Anders

Keywords

Integrerad kustfiskövervakning; Holmön; nationell miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2016, number: 2016:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Förlin, Lars
University of Gothenburg
Hanson, Niklas
University of Gothenburg
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Faxneld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Danielsson, Sara
Swedish Museum of Natural History
Nyberg, Elisabeth
Swedish Museum of Natural History
Bignert, Anders
Swedish Museum of Natural History

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Other Natural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/87688