Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Holmön (Bottniska viken)1989-2015

Ericson, Ylva; Karlsson, Martin; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Hanson, Niklas; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Bignert, Anders

Keywords

Integrerad kustfiskövervakning; Holmön; nationell miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2016, number: 2016:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet