Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Överfiske - en miljöfarlig aktivitet : orsaker till fiskbeståndens utarmning och dess konsekvenser i svenska hav

Moksnees, Per-Olav; Belgrano, Andrea; Bergström, Ulf; Casini, Michele; Gårdmark, Anna; Hjelm, Joakim; Karlsson, Anna; Nilsson, Jonas; Olsson, Jens; Svedäng, Henrik

Abstract

Bestånden av marina fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet och i Östersjön under de senaste 100 åren. Flera olika faktorer påverkar fiskbeståndens storlek, men ett ökande antal studier tyder på att överfiske är en huvudorsak i de flesta fall. Fisket med trål anses också skada många bottenlevande organismer, men det är idag oklart hur omfattande denna miljöpåverkan är. Vidare tyder nya studier på att förlusten av stora rovfiskar kan ge negativa effekter på hela ekosystem genom trofiska kedjereaktioner. Sammantaget anser många forskare idag att fisket utgör ett av de allvarligaste miljöhoten mot svenska hav. Denna rapport sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget över orsakerna till nedgången av svenska marina fiskbestånd, samt fiskets roll för minskning av biodiversitet och förändringar i svenska kust- och utsjöekosystem.

Published in

Havsmiljöinstitutets rapport
2011, number: 2011:4
Publisher: Havmiljöinstitutet