Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009

Infrastrukturens biotoper viktiga för jordbrukslandskapets biologiska mångfald

Lennartsson, Tommy; Gylje, Sofia

Published in

Fakta. Jordbruk
2009, number: 2009:2
Publisher: Fakulteten för naturresurser, Sveriges lantbruksuniversitet