Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Ekosystemtjänster från Svenska sjöar och vattendrag : identifiering och beödmning av tillstånd

Bergek, Sara; Sandin, Leonard; Tomband, Fanny; Holén, Elinor; Bryhn, Andreas

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2017, number: 2017:7
ISBN: 978-91-87967-55-9
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten