Skip to main content
Report, 2013

Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning

Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willén, Agnes; Nordberg, Åke; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

Published in

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2013, number: 413
Publisher: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Authors' information

Rodhe, Lena
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Ascue, Johnny (Ascue, Contreras johnny)
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Tersmeden, Marianne
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Willén, Agnes
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Salomon, Eva
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Sundberg, Martin
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)

UKÄ Subject classification

Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/87767