Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning : samt bestämning av ammoniakavgång och skörd i vårkorn

Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willén, Agnes; Nordberg, Åke; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

Published in

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2013, number: 413
Publisher: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

      UKÄ Subject classification

      Environmental Management

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/87767