Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Öka det frivilliga användandet av pingers i det svenska fisket.

Hedgärde, Maria; Königson, Sara

Published in

Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet