Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : Årsrapport för 2014

Jansson, Maria; Fagerholm, Björn; Wernbo, Anders

Keywords

fiskbestånd; fiskyngel; främmande arter; kärnkraft; recipientkontroll; provfiske; Ringhals

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:5
eISBN: 978-91-576-9293-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet