Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2016

Landskapet, människan och djuren

Emanuelsson, Urban; Liljegren, R.

Published in

Title: Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur
ISBN: 978-91-47-11294-4
Publisher: Liber