Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2014

Fysiologiska förändringar hos hundar i samband med Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

Sandberg, Eva Maria Viola; Svartberg, Kenneth

Published in

Tollaren
2014, number: 2, pages: 14-16