Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle – en möjlighet att förstärka hänsynen?

De Jong, Johnny; Gerhardt, Karin; Johannesson, Tomas; Axbäck, Michaela

Published in


Publisher: Skogforsk