Skip to main content
Book (editor), 2011

Reflektioner om en svensk tillämpning av Akwé: Kon-riktlinjerna

;

Published in

CBM:s skriftserie

2011, number: 58
Publisher: Centrum för biologisk mångfald

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Environmental Sciences
Agricultural Science

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-89232-66-2

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/88159