Skip to main content
Book (editor) - Peer-reviewed, 2012

Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett seminarium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala.

Keywords

sápmi; samer

Published in

CBM:s skriftserie
2012, number: 55
Publisher: Centrum för biologisk mångfald

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Frändén, Märit
Uppsala University
Ojala, Carl-Gösta
Uppsala University
Öhman, May-Britt
Uppsala University

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
History

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-89232-67-9

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/88161