Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor) - Peer-reviewed, 2012

Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett seminarium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala.


Tunon, Håkan (ed.); Frändén, Märit (ed.); Ojala, Carl-Gösta (ed.); Öhman, May-Britt (ed.)

Keywords

sápmi; samer

Published in

CBM:s skriftserie
2012, number: 55
Publisher: Centrum för biologisk mångfald

   SLU Editors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  History

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-89232-67-9

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/88161