Skip to main content
Report, 2014

Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014

Tunon, Håkan

Keywords

FN-konvention; biologisk mångfald

Published in

CBM:s skriftserie
2014, number: 84

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/88167