Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014

Tunon, Håkan

Keywords

FN-konvention; biologisk mångfald

Published in

CBM:s skriftserie
2014, number: 84

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  Other Biological Topics

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/88167