Skip to main content
Magazine article, 2017

Gäss - ny kunskap krävs

Elmberg, Johan; Månsson, Johan; Olsson, Camilla; Liljebäck, Niklas;

Abstract

”Dum som en gås” är ett märkligt talesätt. Gäss är tvärtom vaksamma, sociala och förnämligt anpassade till sin miljö. De hittar och väljer den föda som bäst svarar mot årstidens behov, och de fattar strategiska beslut inför flyttning och häckning. Att de också är framgångsrika visar den sentida starka ökningen av flera arter. Men hur tänker en gås egentligen? Ny forskning har som mål att förstå just det. Ny kunskap ska hjälpa de minskande arterna, men framför allt minska de konflikter som orsakas av de mest talrika gässen.

Keywords

Gåsprojektet; gäss; jordbrukslandskap; förvaltning

Published in

Vår Fågelvärld

2017, number: 4, pages: 36-38

Authors' information

Elmberg, Johan
Kristianstad University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Olsson, Camilla
Kristianstad University
Liljebäck, Niklas
Swedish Hunters' Association

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/88194