Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Faktablad från regional kustfiskövervakning i Bottniska viken, 2013 : Kinnbäcksfjärden 2004-2012

Lingman, Anna

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet