Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Biologiska effekter av bekämpningsmedel i vattendrag : erfarenheter från 6 års studier av bottenfauna och kiselalger i jordbruksbäckar

Goedkoop, Willem; Kahlert, Maria

Published in

CKB rapport
2015, number: 2015:2
ISBN: 978-91-576-9354-9, eISBN: 978-91-576-9355-6
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet