Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Laxfiskens foder

Rivinoja, Peter

Abstract

Denna rapport utgör en förenklad omarbetad version av Anders Alanäräs Rapport 34, “Pelletologi – läran om fiskens foder” och för utförligare information hänvisas till denna rapport. Önskemål har inkommit från studenter vid kortare universitetskurser och gymnasieskolor, samt fiskevårdsföreningar om ett lättläst kompendium för odling av laxartad fisk. Avsikten med denna rapport är således att ge en överskådlig och enkel beskrivning av faktorer som styr och påverkar utfallet vid odling av laxfisk. Rapporten som helt saknar referenser bör i första hand nyttjas som enklare kursmaterial eller som en grov orientering för fiskodlare

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenbruksinstitutionen
2006, number: 47
Publisher: Vattenbruksinstitutionen, SLU

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/8841