Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book1999

Grönare städer : biomångfald och grönstruktur

Nordmalm, Pelle; Sandberg, Eva; Berggren, Åsa; Emanuelsson, Urban

Published in

Title: Grönare städer : biomångfald och grönstruktur

Publisher: Naturskyddsföreningen