Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Färdplan 2050 : hur kan Blekinge bidra till ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser år 2050?

Nilsson, Daniel

Published in

Rapporter (Länsstyrelsen Blekinge län)
2012, number: 2012:9
Publisher: Länsstyrelsen Blekinge län

    UKÄ Subject classification

    Climate Research

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/88452