Skip to main content
Factsheet, 2013

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2012

Söderberg, Kerstin

Keywords

fiskbestånd; kustfiskar; kustfiskövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2013,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Söderberg, Kerstin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/88463