Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Faktablad från regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön, 2013. Lagnö 2002-2013

Bergström, Lena

Keywords

Fiske; Fiskevatten; Ekologi; Kustfiske; Östersjön

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet