Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2015

Abborre : Fiskbestånd i hav och sötvatten. Resursöversikt 2014

Beier, Ulrika; Lingman, Anna

Published in


Publisher: Havs och Vattenmyndigheten & Sveriges Lantbruksuniversitet