Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2006

Miljögifter och vilda djurs fortplantningsförmåga

Ericson, Ylva; Norrgren, Leif; Sandqvist, Ulla

Keywords

Program Djurhälsa; projekt "Fallviltundersökningar"; projekt "Utveckling av ett nytt miljöövervakningssystem för reproduktionsstörningar hos vilda däggdjur"

Published in

Miljötrender från SLU
2006, number: 2, pages: 10-11
Publisher: SLU Miljödata

   SLU Authors

   • Ahlgren, Ulla

    • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Sjöblom, Ylva

     • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/8856