Skip to main content
Magazine article, 2006

Miljögifter och vilda djurs fortplantningsförmåga

Ericson, Ylva; Norrgren, Leif; Sandqvist, Ulla

Keywords

Program Djurhälsa; projekt "Fallviltundersökningar"; projekt "Utveckling av ett nytt miljöövervakningssystem för reproduktionsstörningar hos vilda däggdjur"

Published in

Miljötrender från SLU
2006, number: 2, pages: 10-11
Publisher: SLU Miljödata

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU
Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8856