Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Lax : fiskbestånd i hav- och sötvatten. Resursöversikt 2014

Petersson, Erik

Keywords

Ekologi; Fiske; Fiskerilagstiftning; Lax; Laxfiske; Miljöövervakning; Populationsstudier

Published in


Publisher: Havs- och vattenmyndigheten & Sveriges lantbruksuniversitet