Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Rötrest från biogasproduktion : värdefull växtnäring

Salomon, Eva; Wivstad, Maria

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet