Skip to main content
Book chapter, 2006

Landskapsarkitekturen och vägutformningen i Sverige under 1930-1979

Sarap, Tiina

Published in

Book title: Gångna landskap: möten mellan väghistoria och landskapshistoria
Publisher: SLU, Institutionen för landskapsplanering Alnarp