Skip to main content
Report, 2015

Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor

Fölster, Jens; Rönnback, Pernilla

Keywords

Jordbrukslandskap; Miljöövervakning; Sensorisk analys; Vattenkemi; Sjöar; Vattendrag; Fosforföreningar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/89200