Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor

Fölster, Jens; Rönnback, Pernilla

Keywords

Jordbrukslandskap; Miljöövervakning; Sensorisk analys; Vattenkemi; Sjöar; Vattendrag; Fosforföreningar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet