Skip to main content
Conference poster, 2017

Hur påverkas majsen av frost på hösten?

Spörndly, Rolf; Nylund, Rainer

Abstract

Majs för skörd som ensilage odlas på många platser i Sverige där frosten ofta inträffar tidigt på hösten innan majsen är riktigt mogen för skörd. En vanlig iakttagelse är dock att kolvarna ofta synes fortsätta växa även efter frosten och många odlare väljer därför att avvakta med skörden då vädret ofta kan blir varmare igen. I detta försök odlades majs för skörd till ensilage på tre platser under två år för att studera hur grödan utvecklades i samband med den första frosten. Resultatet visar att majsplantans näringsupptag från marken upphör vid första frosten men att redan upptagen näring i form av socker omvandlas inom växten till stärkelse i kolvarna. Plantan ser därför ut att fortsätta växa om man endast tittar på kolvarna. Den totala torrsubstansskörden ökar emellertid inte efter första frosten och fiberdelarna av plantan blir långsamt alltmer osmältbara. Nettoeffekten är därför att man inte får någon ytterligare avkastning per hektar genom att låta plantan stå kvar efter frosten. Vid frosten påverkas även delar av plantan så att mögel kan börja tillväxa, vilket med tiden ökar risken för att mykotoxiner bildas. Rekommendationen är därför att skörda majsen snarast efter att första frosten har inträffat, även om det är tidigare än den åsyftade stärkelsehalten i plantan uppnåtts.

Keywords

majs; ensilage; skörd; frost

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 173-175
Book title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens 2017

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/89466