Skip to main content
Report, 2014

En mätplattform för att bestämma mark- och grödegenskaper

Arvidsson, Johan; Gilbertsson, Mikael; Larsolle, Anders; Stenberg, Bo; Marinello, Francesco; Bölenius, Elisabeth; Gröndahl, Olof

Keywords

3D-skanning; Bildanalys (datorbehandling); Laserteknik; Markekologi; Mätinstrument; Mätteknik; Onlineteknik; Sverige; Sådd; Växtodling

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2014, number: 130
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gilbertsson, Mikael
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Marinello, Francesco
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gröndahl, Olof
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/89521