Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Bibehållen Sovjetstruktur i ryskt jordbruk

Nilsson, Jerker

Abstract

När Sovjetunionen hade upplösts och den centralstyrda ekonomin skulle ersättas med någon sorts marknadsekonomi, måste kolchoserna och sovchoserna i Ryssland privatiseras. Dessa organisationsformer var kollektivjordbruk med tusentals hektar mark. Kolchoser var formellt medlemsorganisationer och sovchoser var statliga, men alla styrdes av kommunistpartiet. Vid privatiseringen av det ryska lantbruket var det omöjligt att lämna tillbaka åkermark till de forna ägarna, eftersom kollektiviseringen skedde många år tidigare. I stället fick invånarna i kollektivjordbrukens byar ut ett värdepapper, som motsvarade deras andel av lantbruksföretagets förmögenhet. Den politiska ledningen förväntade sig att det genom handel med dessa värdepapper skulle uppstå nya lantbruksföretag, i synnerhet familjejordbruk.

Keywords

privatisering; Ryssland; jordbruk; kolchoser; sovchoser; arbetskooperativ

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 2, pages: 34-34

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/89526