Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Hög tillit bland mathantverkare

Nilsson, Jerker

Abstract

Det mest centrala begreppet inom ekonomiämnet är förmodligen förtroende. När man gör affärer, måste man ha åtminstone en viss grad av tillit till sina affärspartners. Förtroende är inte minst viktigt, när man ingår i något slags kollektivt sammanhang. De andra, som också är anslutna till kollektivet, kan ju vara oseriösa eller bara slarviga, och då kan kollektivets alla deltagare lida skada.

Keywords

förtroende; mathantverkare

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 8, pages: 36-36

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/89529