Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd

Wiström, Björn; Östberg, Johan; Randrup, Thomas B.

Abstract

Denna datarapport sammanställer och redovisar enkätdata från projektet ”SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd” som syftar till att ge en översikt över kommunernas gröna resurs och dess förvaltning. Projektet är en del av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) fortlöpande miljöanalys inom programmet bebyggd miljö. Enkäten har vänt sig till alla kommuner i Sverige och behandlar frågor som rör den kommunala förvaltningen av grönområden och träd utifrån fem delområden; 1) Budget och finansiering, 2) Drift och underhåll, 3) Policy, planer och strategier, 4) Kvalitet, 5) Trädinventeringar.

Keywords

built environment; environmental monitoring; environmental assessment; management; green areas; urban trees

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, number: 2016:6ISBN: 978-91-576-8926-9Publisher: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet