Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Viltförvaltning: en tid för organisatorisk uppbyggnad och viltvård

Bergström, Roger; Danell, Kjell

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, number: 53, pages: 436-451 Title: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 9789186573102
Publisher: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien