Skip to main content
Magazine article, 2015

Bete bra för kornas välfärd - och böndernas ekonomi?

Alvåsen, Karin

Abstract

I den offentliga debatten höjs allt fler röster som vill slopa den unika svenska beteslagstiftningen för mjölkkor. Men vad skulle en sådan reform få för djurvälfärdsmässiga och ekonomiska konsekvenser? Svenska Djurskyddsföreningen har finansierat en studie som undersöker detta.

Keywords

mjölkkor; bete

Published in

Djurens Värld
2015, number: 4, pages: 6 - 7

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/89900