Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017

Ljudlandskapets roll i naturbaserad rehabilitering

Cerwén, Gunnar; Pedersen, Eja; Pálsdóttir, Anna María

Published in

Skrifter från Lyssnande Lund, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
2017, number: 16, pages: 44-47 Title: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön : hårda fakta för mjuka värden : rapport från ett symposium på Alnarp 10 mars 2017
ISBN: 978-91-976560-3-0
Publisher: Ljudmiljöcentrum Lund